Ydelser

Østergaard Consult tilbyder hjælp til forskellige projekter

Læs mere om de forskellige ydelser herunder

BYGGETEKNIK OG BYGNINGSFYSIK

Tilstandsvurderinger


Ydervægge, vinduer, døre og tagkonstruktioner


Vådrum


Energirådgivning


Tæthed, kuldebroer, fugt og kondens


Indeklima


Termografi


Skimmel og svampe


Bygningsreglement og anvisninger


Bygningsfysik


Anvendt teori


Mægling og teknisk bistandSyn og skøn


  • Voldgiftsnævnet


  • De almindelig domstole


  • Byggeriets Ankenævn

Produktudvikling


Procesoptimering


Bæredygtighed (FSC, PEFC, Svanemærket, DGNB mm.)


DGNB konsulent


Bygherrerådgivning

PROJEKTLEDELSE

FORMIDLING OG KOMMUNIKATION

Formidling af kompleks teori på en enkel og letforståelig måde


Infomøder til servicepersonale, håndværkere mm.


Tekniske produktbeskrivelser


Kommunikation med myndigheder og andre instanser

VINDUESBRANCHEN

Projektledelse


Produktudvikling


Optimeringsprojekter


Dokumentation


Indbrudssikring(RC klasser og PAS24)


Lyddata


Energidata

Bæredygtighed (FSC, PEFC, Svanemærket, DGNB mm.)


Certificeringer (DVV, CE)


Procesoptimering


Tekniske produktbeskrivelser


Regler og lovgivning


Information og undervisning 

Bygherrerådgivning


Tilstandsundersøgelser


  • Utætheder


  • Vandindtrængning


  • Produktkvalitet

Østergaard Consult ApS

Nupark 49, 7500 Holsebro


Copyright @ All Rights Reserved